Eaux usées

Afvalwater

Beton is het voornaamste bouwmateriaal voor waterzuiveringsinstallaties. Aangezien het vaak wordt aangetast door de druk waar het onder staat, is bescherming essentieel. Het wordt algemeen aanvaard dat afvalwater vaak schadelijk is. Het gaat gepaard met lekkende leidingen en omvat vervuild water, niet-drinkbaar of regenwater, residentieel, industrieel en fabrieksafvalwater, rioolwater, water uit openbare fonteinen en nog veel meer. Ieder bouwwerk dat in contact staat met afvalwater wordt onderworpen aan drukfactoren, zoals een veranderlijk vervuilingsniveau, een schommelend vloeistofniveau of een agressief microklimaat.

Product Brochures

 

referenties
referenties
referenties
referenties

 

Een project van 2design bvba webdesign roeselare