Sous bassement

Onder straatniveau

Beton is het belangrijkste bouwmateriaal in de bouwsector. Er wordt veel van verwacht: het moet bestand zijn tegen hitte, vorst, water en chemische aantasting door koolstofdioxide, chloride-ionen en sulfaten in een agressieve stedelijke omgeving. Vooral water kan ernstige schade berokkenen aan betonnen bouwwerken, hetzij door indringing of door insijpeling. Waterdicht beton is daarom een cruciale factor voor zowel de duurzaamheid van het beton als de gebruiksduur van het bouwwerk.

 

referenties
referenties
referenties
referenties

 

Een project van 2design bvba webdesign roeselare